video

Musik

Koncerter med orglet som omdrejningspunkt, men også med kunstnere og musikere på andre instrumenter

Samtalestation

Foredrag og debatter på kryds og tværs om alt mellem himmel og jord

Demokrati

Orglet spiller som demokratisymbolum med dets mange forskelligtartede piber og toner, der hver har deres særlige rolle i samspillet